PSYCHOLOGEN- EN PEDAGOGENPRAKTIJK

Telefoon: +31 (0) 33 47 66 706

versiering pagina versiering pagina

Cindy Rustam

Cindy Rustam

Psychologisch medewerker


Na de AMA, waar ik ben opgeleid tot psychodiagnostische werkende, heb ik de post HBO-ouderbegeleiding gedaan bij de Rino. Inmiddels heb ik veel ervaring opgedaan als ouderbegeleider en met het uitvoeren van psychologisch onderzoek.

Ik ben mijn loopbaan begonnen binnen een eerstelijns psychologenpraktijk voor volwassenen. Daarna ben ik acht jaar werkzaam geweest op een polikliniek binnen de kinderpsychiatrie waar ik psychologisch onderzoek heb verricht bij kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar. Momenteel werk ik in een kinderziekenhuis en voer ik werkzaamheden uit ten behoeve van diagnostiek bij kinderen die, als gevolg van hun somatische klachten, psychische problemen ondervinden.

Daarnaast begeleid ik, zowel individueel als in groepsverband, ouders van kinderen met ontwikkelingsstoornissen of (psycho) somatische problemen. Sinds 2014 verricht ik ook op freelance basis psychologische onderzoeken voor de psychologen van KAPPA.

In opdracht van een psycholoog kan ik, door middel van testdiagnostiek en observatie, helpen bij het onderzoeken van kwaliteiten en belemmeringen die kinderen of volwassenen ervaren. Afhankelijk van de vraagstelling neem ik een intelligentie-, neuropsychologisch- en/of sociaal emotioneel onderzoek af. De resultaten worden zowel mondeling als schriftelijk teruggekoppeld.

Psychologisch onderzoek kan verricht worden als:
  • Kinderen vastlopen op school of in de thuissituatie en volwassenen binnen hun werkzame leven of in hun privé situatie
  • Zicht moet worden verkregen op het intelligentieniveau
  • Vermoedens zijn van ADHD, ASS of een andere ontwikkelingsstoornis
  • Persoonlijkheidsproblematiek
  • Somberheidsklachten
  • Emotieregulatieproblemen
  • Zelfbeeld problematiek


Kappa versiering Kappa versiering Kappa versiering