PSYCHOLOGEN- EN PEDAGOGENPRAKTIJK

Telefoon: +31 (0) 33 47 66 706

versiering pagina versiering pagina

Tarieven

Kinderen en jongeren

Jeugdwet 2015

Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de jeugd geestelijke gezondheidszorg (ggz). Dit staat in de Jeugdwet. Jeugd ggz zit dan niet meer in het basispakket van de zorgverzekering. De gemeente vergoedt in de meeste gevallen de kosten van de behandeling in de geestelijke gezondheidszorg (ggz). Verreweg het grootste gedeelte van de behandelingen voor cliënten onder de 18 jaar valt onder de Jeugdwet. Dit geldt zowel voor behandelingen in de generalistische basis ggz (gb-ggz) als de specialistische ggz (s-ggz). De kosten van de behandeling worden rechtstreeks in rekening gebracht bij de gemeente waar de cliënt woont. Het eigen risico van ouders wordt niet aangesproken bij hulp aan kinderen en jongeren tot 18 jaar. Wilt u weten of KAPPA een contract heeft met uw gemeente, kunt u contact opnemen met een van ons.

Indien de geboden hulp niet onder de verzekerde zorg valt of u er de voorkeur aan geeft zelf te betalen is het tarief voor een intakegesprek € 140,- en voor een behandeling € 95,- per sessie van 45 minuten. De kosten kunnen dan niet gedeclareerd worden bij uw verzekering of bij de gemeente.

Indien u de zorg voor uw kind vergoed wilt krijgen heeft u een verwijzing nodig van de huisarts, het wijkteam, de medisch specialist of de jeugdarts van de GGD.

KAPPA is aangesloten bij het Mentaal Beter Netwerk en Stichting 1Np.

logo Metaal Beter logo 1nP

Volwassenen

Vergoeding behandelingen zorgverzekeraars

Basisverzekering
De zorgverzekeraar vergoedt in de meeste gevallen de kosten van de behandeling in de geestelijke gezondheidszorg (ggz). Verreweg het grootste gedeelte van de behandelingen valt in het basispakket waar u verplicht voor verzekerd bent. Dit geldt zowel voor behandelingen in de generalistische basis ggz (gb-ggz) als de specialistische ggz (s-ggz).

Een beperkt aantal behandelingen komt niet in aanmerking voor vergoeding vanuit het basispakket. Indien dit het geval is, zal de behandelaar u daarvan op de hoogte stellen. Daarnaast kunt u te maken krijgen met het verplicht eigen risico en eventueel het vrijwillig eigen risico.

Meer weten met welke zorgverzekeraars Mentaal Beter contractafspraken heeft? Klik dan hier.

Verplicht en vrijwillig eigen risico

Verplicht eigen risico
Voor iedereen van 18 jaar of ouder geldt in Nederland een verplicht eigen risico. Dit is een bedrag, dat de u zelf betaalt als u zorgkosten maakt die vallen onder de basisverzekering. Het verplicht eigen risico bedraagt € 375,- per jaar per verzekerde. Indien u een behandeling krijgt, kan uw zorgverzekeraar het eventuele eigen risico wat u nog open heeft staan achteraf bij u in rekening brengen. Voor kinderen en jongeren onder de 18 jaar geldt geen verplicht eigen risico.

Vrijwillig eigen risico
U kunt bovenop het verplicht eigen risico, een vrijwillig eigen risico hebben afgesproken met de zorgverzekeraar. Het vrijwillig eigen risico kan oplopen tot € 500,- waardoor het totale eigen risico maximaal (€ 375,- + € 500,- =) € 875,- is. De zorgverzekeraar kan, indien van toepassing, het vrijwillig eigen risico bij u in rekening brengen na afloop van de behandeling. U kunt contact opnemen met uw zorgverzekeraar indien u meer wilt weten over het verplicht en vrijwillig eigen risico, of het bedrag wat u nog heeft openstaan.

Eigen bijdrage
In tegenstelling tot enkele andere vormen van zorg geldt voor specialistische geestelijke gezondheidszorg in 2015 geen eigen bijdrage. Dit betekent dat u, afgezien van het eventueel verplicht en/of vrijwillig eigen risico, niet extra hoeft bij te betalen voor onze zorg. Neem contact op met de zorgverzekeraar indien u meer wilt weten over de eigen bijdrage.

Hoeveel u vergoed krijgt, kunt u zelf nazien in uw polisvoorwaarden. U kunt daar ook informatie vinden over de eigen bijdrage en het eigen risico. Het is verstandig dat van te voren zelf goed uit te zoeken zodat u weet waar u aan toe bent.

Indien de geboden hulp niet onder de verzekerde zorg valt of u er de voorkeur aan geeft zelf te betalen is het tarief voor een intakegesprek € 140,- en voor een behandeling € 95,- per sessie van 45 minuten. De kosten kunnen dan niet gedeclareerd worden bij uw verzekering of bij de gemeente.
KAPPA tarieven

No show

Voor zowel generalistische basis ggz als voor specialistische ggz geldt dat u, als een afspraak minder dan 24 uur van te voren wordt afgezegd, een rekening krijgt met het no-show-tarief van € 60,-

Kappa versiering Kappa versiering Kappa versiering