PSYCHOLOGEN- EN PEDAGOGENPRAKTIJK

Telefoon: +31 (0) 33 47 66 706

versiering pagina versiering pagina

Werkwijze

KAPPA voor verwijzers
Als verwijzer (huisarts, wijkteam, GGD arts, kinderarts, psychiater) kunt u zowel schriftelijk als mondeling uw cliënt bij ons aanmelden. U kunt uw boodschap achterlaten op het algemene nummer +31 (0) 33 4766 706. Daarnaast kunt u vanzelfsprekend ook gebruik maken van onze verschillende telefonische spreekuren. Ook zijn wij goed bereikbaar per mail. Indien blijkt dat de verwijzing niet passend is voor een van de collegae van KAPPA kunnen wij meedenken over behandelmogelijkheden elders.

Aanmelding uitsluitend telefonisch door de cliënt zelf op de aangegeven telefonische spreekuren. Daaraan voorafgaand kunnen verwijzers contact opnemen met één van onze medewerkers ter consultatie.

KAPPA biedt hulp in zowel de BGGZ als de SGGZ.

Generalistische Basis GGZ

De Generalistische Basis GGZ (voorheen eerstelijns GGZ): via de basis GGZ worden mensen met mildere, niet-complexe, psychische klachten behandeld. Binnen de basis GGZ zijn drie verschillende behandeltrajecten (tussen de 5 en 12 zittingen) mogelijk, waarbij cliënten worden behandeld door een GZ-psycholoog, Orthopedagoog-Generalist, Kinder- en Jeugdpsycholoog, Psychotherapeut of Klinisch psycholoog.

De Specialistische GGZ

De Specialistische GGZ (voorheen tweedelijns GGZ): is bedoeld voor mensen met complexere problemen. Er zijn meer zittingen mogelijk in een zorgtraject binnen de Specialistische GGZ. Hiervoor kunt u terecht bij een GZ-psycholoog, Orthopedagoog-Generalist, Klinisch psycholoog, Psychiater of Psychotherapeut.

Vergoeding

Alle benodigde zorg binnen de Generalistische Basis GGZ en Specialistische GGZ wordt vergoed via de basisverzekering/gemeente mits er is voldaan aan de voorwaarden van de verwijzing, hieronder:
  • Behandelingen binnen de BGGZ en SGGZ worden uitsluitend vergoed wanneer er sprake is van een vastgestelde classificatie volgens de DSM IV. Psychische klachten zijn niet voldoende om gebruik te maken van verzekerde zorg binnen de BGGZ en SGGZ.

Kappa versiering Kappa versiering Kappa versiering