Doortje van Keulen

Ontwikkelingspsycholoog en GZ-Psycholoog​

 • Telefoon:
 • Telefonisch spreekuur:
 • dinsdag 12:00 – 12.45 uur
 • Werkdagen:
 • dinsdag, donderdag en vrijdagochtend
 • Contract
 • Jeugd GGZ regio Eemland, Menzis, De Amersfoortse, Zilveren Kruis, FBTO, Ditzo, Interpolis, De Friesland zorgverzekeraar en Anderzorg
 • Ongecontracteerd
 • Voor volwassenen die verzekerd zijn bij een zorgverzekering waarmee ik geen contract heb, werk ik contractvrij
 • KvK-nr:
 • 59636998

Tijdens mijn postdoctorale opleiding tot Gezondheidszorgpsycholoog heb ik gekozen voor de specialisatie Kind & Jeugd. Mijn universitaire opleiding ontwikkelingspsychologie is daarbij een goede basis.

Ik werk als GZ-psycholoog zowel met kinderen en hun ouders als met (jong) volwassenen. Het werk als psycholoog is voor mij steeds weer verrassend, dynamisch en veelzijdig. Ik werk sinds 2015 als vrijgevestigde psycholoog binnen het samenwerkingsverband KAPPA. Daarvoor ben ik elf jaar werkzaam geweest in de ambulante en klinische hulpverlening van specialistische zorg in Amsterdam.
Daarnaast ben ik werkzaam geweest in een eerstelijns vrijgevestigde praktijk voor volwassenen. Inmiddels werk ik binnen KAPPA veel met adolescenten en hun ouders en zie ik ook jongvolwassene met enkelvoudige problematiek.

Binnen het samenwerkingsverband KAPPA heb ik de mogelijkheid om professionele, persoonlijke en laagdrempelige zorg op maat bieden waarbij de hulpvraag van de cliënt centraal staat. Ik verricht diagnostisch onderzoek en behandeling bij kinderen, jeugdigen en jong volwassenen. Hierbij maak ik gebruik van individuele therapie en/of ouder- en gezinsgesprekken. Ik hecht veel waarde aan een open en transparante behandelrelatie waarin de cliënt zich vertrouwd voelt. Ik vind het te allen tijde belangrijk dat de wijze waarop ik werk of de techniek die ik inzet, past bij de hulpvraag en bij de persoon en/ of het gezinssysteem.

De laatste jaren ben ik geschoold in de mentaliserende bevorderende therapie (MBT). Ik gebruik MBT als grondhouding in mijn behandelingen. In mijn behandelingen werk ik systemisch vanuit een integratief kader. Dat betekent dat ik gebruik maak van verschillende therapievormen en methodieken. Hierbij kunt u denken aan onder andere: inzichtgevende gesprekstherapie, (cognitieve) gedragstherapie (CGT), EMDR, Systeemtherapie, Acceptance and Commitment Therapy (ACT) en mindfulness.

 

Aandachtsgebieden in mijn werk zijn:

Tevens geef ik supervisie aan GZ-psychologen in opleiding.

Lidmaatschappen en registraties:

Hoe de zorg geregeld is, staat beschreven in mijn kwaliteitsstatuut.

Ik hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Hoe met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon wordt omgegaan, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat beschreven in mijn privacy statement.

Ik ben via de LVVP aangesloten bij de klachtencommissie en de geschillencommissie. Meer informatie hierover vindt u hier.

De tarieven die 2023 worden gehanteerd zijn opgenomen in de NZA tarieven 2023.

Het is van belang dat u mijn behandelovereenkomst leest en ondertekent bij aanvang van de behandeling. Klik hier voor mijn behandelovereenkomst.