PSYCHOLOGEN- EN PEDAGOGENPRAKTIJK

Telefoon: +31 (0) 33 47 66 706

versiering pagina versiering pagina

Volwassenen

Elk mens heeft een unieke combinatie van talenten en eigenschappen en maakt een heel eigen ontwikkeling door. Meestal gaat dit vanzelf; echter niet altijd. De ontwikkeling kan in meer of mindere mate stagneren. Vaak lukt het om zelf of met behulp van het netwerk deze problemen op te lossen. Lukt dit niet dan kan het prettig zijn om hulp in te schakelen.

Redenen om aan te melden

Hoewel de redenen om aan te melden heel verschillend zijn, staat hieronder een aantal voorbeelden van klachten en problemen waarmee u zich bij KAPPA kunt aanmelden.
Voorbeelden zijn:
 • angsten
 • dwanggedachten en/of handelingen
 • genderproblemen/genderdysforie
 • hoogbegaafdheid
 • piekeren
 • seksuele problemen
 • sociale problemen
 • somberheid en depressie
 • verwerking echtscheiding
 • verwerkingsproblemen bij traumatische ervaringen

Intakeprocedure

In de intakeprocedure staan we stil bij uw hulpvraag en de verwachtingen. De aanmeldingsklachten worden besproken en samen wordt gekeken naar oorzaken en omstandigheden die bij de problemen een rol spelen. Vervolgens volgt er een voorstel voor verdere behandeling of eventueel aanvullend onderzoek. Onderzoek kan bestaan uit een aantal diagnostische gesprekken, in overleg met u als cliënt, soms met belangrijke derden zoals partner of ouders. Psychologisch onderzoek behoort ook tot de mogelijkheden en wordt afgestemd op de hulpvraag. Dat betekent dat de psycholoog samen met cliënt overlegt op welke vragen er een antwoord gezocht wordt.
De meest voorkomende onderzoeken zijn naar:
 • Intelligentie
 • Neuropsychologisch functioneren
 • Persoonlijkheid

Behandeling

De voorgestelde behandeling wordt beschreven in een behandelplan dat met u wordt besproken. Dit evalueren we van tijd tot tijd en bepalen daarbij of we de behandeling voortzetten, bijstellen of afronden.

De rapportage

Wanneer het psychologisch onderzoek is afgerond, volgt een adviesgesprek waarbij het beeld wordt beschreven en er eventueel een behandelvoorstel wordt gedaan.

Kappa versiering Kappa versiering Kappa versiering