Waarneming bij afwezigheid

Bij afwezigheid zal, indien noodzakelijk/wenselijk, een collega beschikbaar zijn. Buiten kantoortijden zijn wij niet bereikbaar. Indien nodig kunt u contact opnemen met de huisartsenpost.

Crisis

In geval van een crisissituatie dient u contact op te nemen met uw huisarts of dienstdoende huisarts via de huisartsen spoedpost. In overleg met de huisarts kan eventueel de crisisdienst van de GGZ ingeschakeld worden.