Jongeren

Iedereen is anders. Iedereen heeft andere talenten en andere eigenschappen waardoor je een heel eigen ontwikkeling doormaakt. Meestal gaat dit vanzelf; echter niet altijd. Soms heb je hulp nodig om problemen of vragen die je hebt op te lossen. Vaak ga je eerst met mensen uit je eigen omgeving praten. Bijvoorbeeld je ouders, vrienden en/of broers/zussen maar soms is dat niet de oplossing. Het kan dan fijn zijn om met een psycholoog te praten die ervaring heeft in het helpen van jongeren met dezelfde soort vragen of ervaringen als jij.

Wat betekent het als je in behandeling gaat bij een psycholoog? Je komt regelmatig praten over hoe het met je gaat. Als beter bekend is wat je probleem is, bedenken we samen goede hulp en oplossingen om je beter te gaan voelen. In overleg met jou betrekken we ook je ouders bij de behandeling.

Redenen om aan te melden

Er zijn veel vragen waarmee jongeren zich aanmelden bij een psycholoog. Het kan zijn dat je zelf merkt dat je ergens last van hebt of problemen ervaart. Het kan ook zijn dat je ouders, leraren of andere belangrijke mensen in je omgeving zich zorgen over je maken.

Hoewel de redenen om je aan te melden heel verschillend zijn, staat hieronder een aantal voorbeelden van klachten en problemen waarmee jongeren en hun ouders zich bij KAPPA kunnen aanmelden:

Intakeprocedure

In de intakeprocedure staan we stil bij jouw hulpvraag en verwachtingen.
De aanmeldingsklachten worden besproken en samen wordt gekeken naar oorzaken en omstandigheden die mogelijk een rol spelen. Na de intake maakt de psycholoog een voorstel voor verdere behandeling of eventueel aanvullend onderzoek.

Onderzoek kan bestaan uit gesprekken met jou alleen, het invullen van vragenlijsten en/of gesprekken met je ouders over vroegere ontwikkeling of belangrijke gebeurtenissen in jouw leven.

Psychologisch onderzoek behoort ook tot de mogelijkheden en wordt afgestemd op de hulpvraag. Dat betekent dat de psycholoog samen met jouw ouders en/of school overlegt op welke vragen er een antwoord gezocht wordt.

Van het psychologisch onderzoek wordt een verslag gemaakt dat met jou en je ouders wordt besproken. Soms kan het handig zijn dat school ook op de hoogte wordt gebracht van de onderzoeksresultaten. Dat gebeurt altijd in overleg en met toestemming van jou en je ouders.

Behandeling

We stellen met jou behandeldoelen vast en schrijven die samen op. Als jij en je ouders akkoord zijn, gaan we samen aan de slag. Tussendoor bespreken we hoe het gaat en als het nodig is stellen we de doelen bij.

Jongeren vanaf 16 jaar mogen zelfstandig beslissen over hun behandeling. Wil je hier meer over lezen, kijk dan op Wet en regelgeving.

Afronden behandeling

Bij de start van de behandeling wordt stilgestaan welke klachten verdwenen moeten zijn dan wel sterk verminderd, om het behandeltraject af te sluiten. Of welke vaardigheden ontwikkeld of interacties verbeterd moeten zijn om de ervaren klachten af te laten nemen. De beoogde doelen in het behandelplan zijn de concrete uitwerking hiervan. Belangrijk hierbij is dat het niet zo is dat de behandeling pas afgerond hoeft te worden als alle problemen weg zijn, maar dat er weer vertrouwen moet zijn dat de cliĆ«nt (en systeem) de groei / vooruitgang op eigen kracht voort kan zetten en de overgebleven problemen het hoofd kan bieden.