Verwijzers

Als verwijzer kunt u voor aanmelding en overleg terecht tijdens onze telefonische spreekuren. Ook zijn wij goed bereikbaar per mail. Indien blijkt dat de verwijzing niet passend is voor een van de collegae van KAPPA kunnen wij meedenken over behandelmogelijkheden elders.
Aanmelding uitsluitend telefonisch door de cliënt zelf op de aangegeven telefonische spreekuren. Daaraan voorafgaand kunnen verwijzers contact opnemen met één van onze medewerkers ter consultatie.


KAPPA biedt hulp binnen zowel de jeugd GGZ als de volwassen GGZ.

Jeugd GGZ

In de intakeprocedure staan we stil bij uw hulpvraag en verwachtingen. De aanmeldingsklachten worden besproken en samen wordt gekeken naar oorzaken en omstandigheden die mogelijk tot deze klachten geleid hebben. Uw partner en/of een andere persoon die voor u belangrijk is, kunnen bij dit intake gesprek aanwezig zijn. Meestal zijn er één of meerdere gesprekken nodig om tot een beeld te komen van de problematiek.

Vergoeding

De zorg wordt vergoed voor cliënten die woonachtig zijn in de regio Eemland. Er is geen sprake van een eigen bijdrage.

Volwassen GGZ

Generalistische Basis GGZ

De Generalistische Basis GGZ (voorheen eerstelijns GGZ): via de basis GGZ worden mensen met mildere, niet-complexe, psychische klachten behandeld. Binnen de basis GGZ zijn drie verschillende behandeltrajecten (tussen de 5 en 12 zittingen) mogelijk, waarbij cliënten worden behandeld door een GZ-psycholoog, Psychotherapeut of Klinisch psycholoog.

De Specialistische GGZ

De Specialistische GGZ (voorheen tweedelijns GGZ): is bedoeld voor mensen met complexere problemen. Er zijn meer zittingen mogelijk in een zorgtraject binnen de Specialistische GGZ. Hiervoor kunt u terecht bij een GZ-psycholoog, Klinisch psycholoog of Psychotherapeut.

Vergoeding

Alle benodigde zorg binnen de Generalistische Basis GGZ en de Specialistische GGZ wordt vergoed via de basisverzekering, mits er sprake is van een vastgestelde classificatie volgens de DSM-V. Psychische klachten zijn niet voldoende om gebruik te maken van verzekerde zorg. Mocht het verplichte eigen risico van de cliënt nog niet aangesproken zijn, dan wordt dit eerst aangesproken voor tot vergoeding van de behandeling wordt overgegaan.

Verwijsbrief