Annalyne van Oordt - Florentinus

Psycholoog en psychotherapeut

 • Telefoon:
 • 06 43 13 07 27
 • Telefonisch spreekuur:
 • Dinsdag van 08:30 tot 9:00 uur en donderdag van 08:30 tot 9:00 uur
 • Werkdagen:
 • Dinsdag, donderdag en vrijdag
 • Contract
 • Ik heb een contract met DSW (Twente
  zorgverzekeraar, Stad Holland), MENZIS (Anderzorg, HEMA, VinkVink, studenten goedverzekerd) en ASR.
 • Voor volwassenen die geen contract hebben bij bovengenoemde verzekeringen, bied ik contractvrije zorg.
 • Kvk-nr:
 • 92978304

Na het behalen van mijn master Klinische en Gezondheidspsychologie in Utrecht ben ik gaan werken met mensen met complexe problematiek (meerdere klachten op meerdere leefgebieden). Om goed mijn werk te kunnen doen zocht ik al snel verdieping en meer specialisme. Dit bracht mij bij de Universiteit in Antwerpen waar ik het vak psychotherapie heb mogen leren. Wat een mooie verdiepende studie, en wat een mooi vak! Ik heb hier geleerd de cliënt te volgen in diens tempo, de behandeling vanuit de therapeutische relatie aan te gaan en persoonsgericht te werk te gaan. Uit het Nederlandse werkveld was ik gewend om vanuit de DSM-diagnoses te werken en het was een verademing om de DSM te nuanceren en meer de cliënt op de voorgrond te zetten.  Als christen geloof ik dat elke persoon waardevol en belangrijk is, gemaakt om in verbinding te staan met jezelf en elkaar.

 

De afgelopen 9 jaar heb ik bij een GGZ- instelling in Amersfoort gewerkt waar ik met de clienten heb mogen werken om weer terug in verbinding te kunnen komen. Om allerlei redenen kunnen mensen hierin vastlopen, met verschillende klachten van dien. Sinds dit jaar ben ik aangesloten bij Kappa en mag ik dit mooie werk voortzetten als zelfstandige naast mijn collega’s. We kijken samen in de behandeling wat er nodig is om weer toegang te krijgen tot je emoties, gedachten en behoeften om zo je klachten te verminderen.

Ik voel mij thuis in verschillende therapievormen, waaronder de cliëntgerichte psychotherapie, emotion focused therapie (EFT), affect fobietherapie (AFT), schematherapie (SFT) en cognitieve gedragstherapie (CGT).

Aandachtsgebieden in mijn werk zijn:
Lidmaatschappen en registraties:
Algemene informatie

Hoe de zorg geregeld is, staat beschreven in mijn Kwaliteitsstatuut

Ik hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Hoe met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon wordt omgegaan, zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) staat beschreven in mijn Privacy statement .

 

Ik ben via de LVVP aangesloten bij de klachtencommissie en de geschillencommissie. Meer informatie hierover vindt u hier.

 

De tarieven die 2024 worden gehanteerd zijn opgenomen in de Tarievenlijst volgens de NZA.  Het is van belang dat u mijn Behandelovereenkomst  leest en ondertekent bij aanvang.

 

Als aanvulling op de lopende behandeling kan er gebruik gemaakt worden van E-Health/ en of E-consults indien nodig.