Dr. Astrid van Duijvenbode - Wanders

Arts en psychotherapeut

 • Telefoon:
 • Telefonisch spreekuur:
 • dinsdag 9.00 – 10.00 uur
 • Werkdagen:
 • maandag, dinsdag en donderdag
 • Contract
 • Jeugd GGZ regio Eemland, Zorgverzekeraar ACHMEA (De Friesland, Interpolis, Zilveren Kruis Ziezo, FBTO, Prolife, Zilveren Kruis) Zorgverzekeraar a.s.r. (Ditzo) Zorgverzekeraar Menzis (Anderzorg, HEMA, Vinkvink, PMA) Zorgverzekeraar DSW (Intwente, stad Holland)
 • Ongecontracteerd
 • Volwassenen die geen contract hebben bij bovengenoemde verzekeringen, bied ik contractvrije zorg.
 • AGB codes:
 • praktijk 94062651 persoonlijk 94101930
 • KvK-nr:
 • 66249163
In mijn leven heb ik een hoop studies, opleidingen en cursussen gedaan. Wat al die studies over mij zeggen is dat ik een nieuwsgierig en gedreven mens ben die zichzelf voortdurend probeert te ontwikkelen om zo goed als mogelijk te kunnen begrijpen wat mensen bezighoudt en drijft, waarom ze doen wat ze doen en hun gedrag te begrijpen vanuit wat er gebeurd is. Hoe is het levensverhaal en hoe is dit tot stand gekomen? Als mensen bij mij komen voor hulp is mijn eerste doel de ander daadwerkelijk te zien en zich gezien te laten voelen. Als dat gelukt is kunnen we samen zoeken naar een antwoord op de hulpvraag. In dit alles is mijn basis-houding die van niet weten, zodat er alle ruimte is om samen te zoeken en vinden.
In mijn hulpaanbod heb ik de beschiking over de volgende methodieken: speltherapie, CGT, systeemtherapie, psychodynamische psychotherapie, acceptance and commitment therapy (ACT), Emotion Focused Therapy (EFT), mentaliserende bevorderende therapie (MBT), Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) en schematherapie.
Vanaf  augustus 2016 ben ik met veel plezier verbonden aan KAPPA. Mijn werkzaamheden bestaan uit diagnostisch onderzoek en behandeling van kinderen, jongeren, volwassen, koppels en gezinnen. Ik bied zowel individuele behandeling als ouderbegeleiding, ouder-kind behandeling, gezinsgesprekken en relatietherapie (EFT). 
Aandachtsgebieden in mijn werk zijn:
Lidmaatschappen en registraties:
Algemeen

Hoe de zorg geregeld is, staat beschreven in mijn kwaliteitsstatuut.

Ik hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Hoe met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon wordt omgegaan, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) staat beschreven in mijn privacystatement.

Ik ben via de LVVP aangesloten bij de klachtencommissie en de geschillencommissie. Meer informatie hierover vindt u hier.

De tarieven die 2022 worden gehanteerd zijn opgenomen in de Tarievenlijst Astrid van Duijvenbode 2023

Het is van belang dat u mijn behandelvoorwaarden leest en ondertekent bij aanvang van de behandeling. Klik hier voor mijn behandelvoorwaarden.