Drs. Roos de Groot

Gz psycholoog psychotherapeut

Sinds oktober 2018 ben ik werkzaam als orthopedagoog bij KAPPA, waar ik door de behandelaren betrokken kan worden in een casus wanneer er een psychodiagnostische vraag is. Ik richt mij bij KAPPA dan ook met name op (handelingsgericht) psychodiagnostisch- en neuropsychologisch onderzoek.
Ik werk daarnaast als orthopedagoog/psycholoog bij een andere instelling voor specialistische kinder- en jeugd GGZ, waar ik mij richt op diagnostiek en behandeling van kinderen en jongeren met psychiatrische problematiek.
Het werken met kinderen en jongeren is voor mij dynamisch en geeft mij positieve energie. Het op speelse wijze kunnen en mogen aansluiten bij de belevingswereld van een kind of jongere ervaar ik als een verrijking.

Registratie