Kosten & vergoeding​

Kind en jeugd (tot 18 jaar)

De gemeenten van Regio Eemland hebben ervoor gekozen om jeugdhulp anders te gaan organiseren. Vanaf 1 januari 2024 levert hoofdaanbieder MetMaya als enige contractpartner alle specialistische jeugdhulp in Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Leusden, Soest en Woudenberg.

De visie is dat alle jeugdhulp door MetMaya wordt geboden en vanuit één vaste locatie in de buurt van de cliënt. In deze visie is er helaas geen plaats meer voor ons om als specialistisch team te werken vanuit onze locatie onder de naam KAPPA. Dit betekent dat wij  vanaf 2024 geen vergoede zorg meer kunnen bieden aan kinderen tussen de 0 en 18 jaar. Wij betreuren dit zeer.

 

De kosten voor niet vergoede zorg jeugd bedragen € 114,- per 60 minuten (45 direct/ 15 indirect). De kosten kunnen dan niet gedeclareerd worden bij uw verzekering of bij de gemeente. 

Volwassenen (vanaf 18 jaar)

Zorgprestatiemodel

Vanaf 1 januari 2022 is het zorgprestatiemodel in de GGZ ingevoerd. Dit houdt in dat de GGZ-behandelingen niet meer als traject wordt afgerekend, maar als losse zorgprestaties. Dit betekent dat u sneller en beter inzicht heeft in de kosten. U kunt precies zien wie u tijdens een consult heeft gesproken, wat het tarief van uw therapeut is en hoeveel tijd daarvoor in rekening wordt gebracht. Wij hanteren daarbij de tarieven die door de Nationale Zorgautoriteit (Nza) zijn vastgesteld. De duur van een consult bepaalt het tarief. Daarnaast zal de rekening niet meer per afgerond traject of per jaar worden gestuurd, maar bijvoorbeeld per maand of kwartaal. Dit zal in overleg met uw therapeut gaan. Er verandert verder niets aan de zorg die wij leveren. Meer informatie over het nieuwe zorgprestatiemodel leest u hier.

Vergoeding
De Specialistische GGZ (voorheen tweedelijns GGZ): is bedoeld voor mensen met complexere problemen. Er zijn meer zittingen mogelijk in een zorgtraject binnen de Specialistische GGZ. Hiervoor kunt u terecht bij een GZ-psycholoog, Klinisch psycholoog of Psychotherapeut.

Voor de vergoeding voor de volwassenzorg kunt u informatie vragen aan de therapeut bij wie u zich aanmeldt. Een aantal therapeuten heeft één of meerdere contracten afgesloten bij de zorgverzekeraars. Aan de cliënten die bij deze zorgverzekeraars verzekerd zijn, zullen wij gecontracteerde zorg bieden. Daarnaast kiest er een aantal therapeuten ervoor om met zorgverzekeraars geen contract af te sluiten. Aan de cliënten die bij deze zorgverzekeraars verzekerd zijn, zullen wij niet-gecontracteerde zorg bieden.

U kunt bij iedere therapeut apart zien wie er wel/niet een contract heeft met een zorgverzekeraar.

Algemene voorwaarden

Voor zowel gecontracteerde als niet-gecontracteerde zorg geldt het volgende:

Eigen risico: Iedereen heeft vanuit zijn of haar basisverzekering recht op een vergoeding van psychologische hulp. De kosten worden wel verrekend met het eigen risico dat u met uw zorgverzekeraar hebt afgesproken. Het eigen risico betaalt u zelf aan uw zorgverzekeraar.

Diagnose: Psychologische hulp wordt vergoed indien er een diagnose wordt gesteld die valt binnen de vergoede zorg. Er zijn enkele uitzonderingen die buiten de vergoede zorg vallen. Dit zijn o.a. aanpassingsstoornissen, werk- en relatieproblematiek en seksuele disfuncties. U zult deze behandeling zelf moeten betalen.

No show: Als u een afspraak minder dan 24 uur van te voren afzegt, zal er naar u een rekening worden gestuurd met het no-show-tarief van € 60,-. Dit bedrag wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar.

Niet gecontracteerde zorg (contractvrij)

De therapeut heeft geen contract bij uw zorgverzekeraar. Dit betekent dat uw zorgverzekeraar ongeveer 60 tot 80% van de behandeling vergoed. De overige kosten moet u zelf betalen. Met een restitutiepolis krijgt u in beginsel de gehele behandeling vergoed. Maar let op: de zorgverzekeraar kan een maximum vergoeding instellen: u krijgt dan niet méér dan dit maximum vergoed. Er zijn ook restitutiepolissen waarbij niet alles wordt vergoed. Wij adviseren u voorafgaand aan de behandeling contact met de eigen zorgverzekeraar op te nemen om te informeren naar het percentage wat zij vergoeden.

De factuur van de behandeling zal maandelijks naar u worden gestuurd. U betaalt dan zelf rechtstreeks aan uw therapeut. Verder bent u zelf verantwoordelijk voor het indienen van de declaratie van de factuur bij uw zorgverzekeraar.

Zorg buiten de zorgverzekeraar

De kosten van een los gesprek buiten het basispakket (OVP: onverzekerd product of op eigen verzoek) bedraagt €131,82 per consult van 60 minuten (45 direct/15 indirect). De losse gesprekken zullen per sessie aan u worden gedeclareerd.