Marloes Immel

GZ-psycholoog en Psychotherapeut

 • Telefoon:
 • Telefonisch spreekuur:
 • Woensdag 9.45 – 10.30 uur
 • Werkdagen:
 • Maandag, dinsdagochtend en vrijdag
 • Contract
 • Ik bied gecontracteerde zorg voor verzekerden van:
 • – Zilveren Kruis (Achmea, De Friesland, Interpolis, FBTO, Christelijke zorgverzekeraar)
 • – ASR Verzekeringen (a.s.r. zorg, Ik kies zelf)
 • – Menzis (Anderzorg, Hema, VinkVink)
 • – VGZ (Univé zorg, Zekur (natura), IZZ, VGZ bewuzt, MVJP, Zorgzaam, IZA, UMC, United Customers)
 • – DSW (InTwente, Stad Holland)
 • Ongecontracteerd
 • Ik heb geen contract met CZ, Eno, EUCARE, ONVZ en Zorg en Zekerheid.  
 • Ik kan u dan contractvrije zorg bieden
 • KvK-nr:
 • 68070667

Na mijn opleiding Pedagogische Wetenschappen in Utrecht ben ik mij verder gaan scholen. Inmiddels ben ik GZ-psycholoog en Psychotherapeut. Ik heb veel ervaring opgedaan in een kleinschalige GGZ-instelling. Daar heb ik onderzoek en behandeling gedaan binnen de S-GGZ bij kinderen, jeugdigen en volwassenen met een grote verscheidenheid aan (complexe) problematiek.

Ik werk vanuit een integratief kader. Dit betekent dat ik gebruik maak van verschillende therapeutische denkkaders. Ik heb mij de laatste jaren geschoold in de mentaliserende bevorderende therapie (MBT) en ben opgenomen in het register als MBT-basistherapeut. Ik gebruik deze therapie als grondhouding in mijn behandelingen. Mijn behandelingen kunnen gericht zijn op ontwikkeling, interactie en/of het aanleren van vaardigheden. Ik vind het belangrijk dat de cliënt zich binnen de therapie veilig en geaccepteerd voelt en er een gezamenlijke hoop en vertrouwen is in een positieve verandering.

Ik ben sinds april 2017 met veel plezier verbonden aan KAPPA. Ik verricht diagnostisch onderzoek en behandeling bij jeugdigen en (jong) volwassenen. Hierbij maak ik gebruik van individuele therapie en/of ouder- en gezinsgesprekken. Waar nodig betrek ik ook andere belangrijke betrokkenen (partner) binnen het systeem van de cliënt.

Aandachtsgebieden in mijn werk zijn:

Tevens geef ik supervisie aan GZ-psychologen in opleiding.

Lidmaatschappen en registraties:

Hoe de zorg geregeld is, staat beschreven in mijn kwaliteitsstatuut.

Ik hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Hoe met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon wordt omgegaan, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat beschreven in mijn privacystatement.

Ik ben via de LVVP aangesloten bij de klachtencommissie en de geschillencommissie. Meer informatie hierover vindt u hier.

De tarieven die in 2024 door de Nederlandse Zorgautoriteiten (NZA) worden gehanteerd, staan in mijn tarievenlijst

Het is van belang dat u mijn behandelovereenkomst leest en ondertekent bij aanvang van de behandeling. Klik hier voor mijn behandelovereenkomst.