Susanne de Kruijf

Klinisch ontwikkelingspsycholoog, GZ psycholoog​

 • Telefoon:
 • Telefonisch spreekuur:
 • Maandag 9.30 – 10.15 uur
 • Werkdagen:
 • Dinsdag 9u-13u, woensdag en vrijdag
 • Contract
 • Zilveren Kruis, ASR, Menzis, DSW en VGZ.
 • Ongecontracteerd
 • Volwassenen die verzekerd zijn bij een zorgverzekering waarmee ik geen contract heb, bied ik contractvrije zorg.
 • KvK-nr:
 • 78482224

Inmiddels ben ik ruim 13 jaar werkzaam binnen de hulpverlening. Na afronden van mijn universitaire studie Klinische Ontwikkelingspsychologie heb ik enkele jaren gewerkt binnen de ambulante GGZ in Amsterdam. Van daaruit heb ik de postdoctorale opleiding tot Gezondheidspsycholoog Kind en Jeugd gevolgd. Als GZ-psycholoog heb ik met veel plezier in Amsterdam en vervolgens de laatste jaren in Utrecht gewerkt. Ik heb me gericht op het behandelen van kinderen, jongeren en jongvolwassenen met verschillende problematiek en het uitvoeren van diagnostisch onderzoek.

Vanaf oktober 2020 ben ik werkzaam bij KAPPA. Dit vanuit de wens binnen een enthousiast, kundig team laagdrempelige en persoonlijke zorg te bieden.

Ik behandel kinderen vanaf ongeveer 7 jaar, jongeren en (jong)volwassenen waarbij ik gebruik maak van verschillende therapieën. Bijvoorbeeld cognitieve gedragstherapie, oplossingsgerichte therapie, EMDR (traumabehandeling) en Mentaliseren Bevorderende Therapie. Ook verricht ik diagnostisch onderzoek en geef ik ouder- en gezinsbegeleiding.

Aandachtsgebieden in mijn werk zijn:
Lidmaatschappen en registraties:

Hoe de zorg geregeld is, staat beschreven in mijn kwaliteitsstatuut.

Ik hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Hoe met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon wordt omgegaan, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat beschreven in mijn privacy statement.

Ik ben via de LVVP aangesloten bij de klachtencommissie en de geschillencommissie. Meer informatie hierover vindt u hier.

De tarieven die in 2024 worden gehanteerd staan beschreven in NZA Tarievenlijst ZPM GZ-psycholoog 2024