Verandering jeugdzorg 

De gemeenten van Regio Eemland hebben ervoor gekozen om jeugdhulp anders te gaan organiseren. Vanaf 1 januari 2024 levert hoofdaanbieder MetMaya als enige contractpartner alle specialistische jeugdhulp in Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Leusden, Soest en Woudenberg.

De visie is dat alle jeugdhulp door MetMaya wordt geboden en vanuit één vaste locatie in de buurt van de cliënt. In deze visie is er helaas geen plaats meer voor ons om als specialistisch team te werken vanuit onze locatie onder de naam KAPPA. Dit betekent dat wij voor nieuwe aanmeldingen vanaf 2024 geen vergoede zorg meer kunnen bieden aan kinderen tussen de 0 en 18 jaar. Wij betreuren dit zeer.

Tevens hebben wij tot eind 2023 helaas geen ruimte meer om nieuwe kind en jeugd aanmeldingen aan te nemen. Wij verwijzen u voor dit jaar nog door naar www.bsajeugdhulp.nl. Vanaf 2024 zal dit overgaan in www.metmaya.nl.

KAPPA heeft meer dan 20 jaar met veel zorg en toewijding specialistische jeugdhulp geboden. Helaas moeten wij hier voor nu afscheid van nemen. Wij bedanken alle kinderen, jongeren, hun ouders/verzorgers en verwijzers voor hun vertrouwen in ons.

Wij blijven staan als KAPPA voor een combinatie van kleinschaligheid, persoonlijke sfeer en specialistische professionele zorg op maat. Wij zullen dit met zorg en toewijding blijven bieden aan de jongvolwassenen en volwassenen.