Christine Blommaart

Klinisch pedagoog, Psychotherapeut en Klinisch Psycholoog

 • Telefoon:
 • Telefonisch spreekuur:
 • dinsdag 12.00 – 12.45 uur
 • Werkdagen:
 • maandag en dinsdag 
 • Contract
 • Achmea (Zilveren Kruis, De Friesland, Interpolis, FBTO, Ziezo, De christelijke zorgverzekeraar),
 • Menzis (Menzis, Anderzorg, Hema, VinkVink),
 • ONVZ (ONVZ, United Health Care Global, VvAA),
 • ASR (a.s.r., Ik kies zelf van a.s.r.),
 • VGZ (VGZ, IZA, IZZ, UMC, Univé Zorg, VGZbewuzt, Zekur),
 • DSW (DSW, Twente Zorgverzekeraar, Stad Holland) 
 • Ongecontracteerd
 • KvK-nr:
 • 58744444

Na mijn opleiding klinische pedagogiek heb ik mij gespecialiseerd tot psychotherapeut en klinisch psycholoog. Ik behandel cliënten vanuit verschillende therapie stromingen en methodieken afgestemd op de klacht en hulpvraag.

Ik heb hiervoor gewerkt in een vrijgevestigde praktijk voor psychotherapie en psychiatrie voor kinderen en volwassenen en binnen een grote GGZ instelling voor kinder- en jeugdpsychiatrie. Daar heb ik brede ervaring op gedaan met onderzoek en behandeling van kinderen, jeugdigen en volwassenen met een grote verscheidenheid aan (complexe) problematiek.

Vanaf september 2013 ben ik verbonden aan KAPPA. Ik heb bewust gekozen voor een eigen praktijk waarbij ik met meer persoonlijke aandacht en in nauwe samenwerking met collega´s goede zorg op maat kan bieden. Mijn werkzaamheden bestaan uit diagnostisch onderzoek en behandeling van kinderen, jongeren en jong volwassenen. Daarbij gebruik ik verschillende therapievormen zoals psychoanalytische psychotherapie, MBT (mentaliseren bevorderende therapie), cognitieve gedragstherapie, EMDR (een specifieke therapie voor de behandeling van angst en trauma), EFT (Emotionally Focused Therapy), ouder-kindbehandeling, ouderbegeleiding. Ook geef ik leertherapie en supervisie aan hen die in opleiding zijn tot (kinder- en jeugd)psychotherapeut of klinisch psycholoog.

Aandachtsgebieden in mijn werk zijn:
Lidmaatschappen en registraties:

Hoe de zorg geregeld is, staat beschreven in mijn kwaliteitsstatuut

Ik hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Hoe met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon wordt omgegaan, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) staat beschreven in mijn privacystatement.

Ik ben via de LVVP aangesloten bij de klachtencommissie en de geschillencommissie. Meer informatie hierover vindt u hier.

De tarieven die in 2024 worden gehanteerd zijn opgenomen in de Tarievenlijst Christine Blommaart 2024

Het is van belang dat u mijn Behandelovereenkomst KAPPA Blommaart 2024  leest en ondertekent bij aanvang van de behandeling.