Roos de Groot

GZ-psycholoog en Psychotherapeut

 • Telefoon:
 • 06 24 72 07 26
 • Telefonisch spreekuur:
 • maandag 11.45 – 12.30 u
 • Werkdagen:
 • woensdag en donderdag
 • Contract
 • Zorgverzekeraar ACHMEA (De Friesland, Interpolis, Zilveren Kruis Ziezo, FBTO, Prolife, Zilveren Kruis) Zorgverzekeraar a.s.r. (Ditzo)
 • Ongecontracteerd
 • Volwassenen die geen contract hebben bij bovengenoemde verzekeringen, bied ik contractvrije zorg.
 • KvK-nr:
 • 70537623
Mijn carrière als psycholoog ben ik gestart bij een grote GGZ instelling in Amstelveen. Hier heb ik meerdere jaren gewerkt en veel ervaring op gedaan in het doen van diagnostiek en psychologische behandelingen bij volwassenen. Ook is mij daar de gelegenheid geboden om verder te studeren tot GZ psycholoog en vervolgens tot Psychotherapeut. Als psychotherapeut werk ik de laatste jaren vooral met schematherapie zowel in groepen als individueel. Wat ook mijn interesse heeft gewekt is het combineren van schematherapie en EMDR (traumabehandeling), deze combinatie is in de behandelingen die ik heb gedaan ook erg effectief gebleken.
In 2018  ben ik in Amsterdam, Ijburg, een eigen praktijk gestart. Hier heb ik 4 jaar samen met 3 andere praktijkhouders met veel plezier gewerkt. In de zomer van 2021 ben ik met mijn man en 3 kinderen verhuisd van Amsterdam naar Soest en kwam Kappa op mijn pad. Sinds 2023 ben ik hier werkzaam.

In mijn werk neem ik een open houding aan en kijk samen met de cliënt wat er nodig is. Mijn stijl kan getypeerd worden als warm, duidelijk en professioneel. Mijn doel is om voor cliënten een veilige omgeving te creëren waarin ze zich gaandeweg steeds meer open durven te stellen om zo dieperliggende problematiek aan de oppervlakte te krijgen. 

 

U kunt bij mij terecht voor diagnostiek en psychotherapeutische behandeling. Mijn doelgroep is volwassenen (18+).

Aandachtsgebieden in mijn werk zijn:
Lidmaatschappen en registraties:

Hoe de zorg geregeld is, staat beschreven in mijn kwaliteitsstatuut.

Ik hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Hoe met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon wordt omgegaan, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) staat beschreven in mijn privacystatement.

Ik ben via de NVGZP aangesloten bij de klachtencommissie en de geschillencommissie. Meer informatie hierover vindt u op www.degeschillencommissiezorg.nl/hulp-bij-klagen/

De tarieven die 2023 worden gehanteerd zijn opgenomen in mijn tarievenlijst. Het is van belang dat u mijn behandelvoorwaarden leest en ondertekent bij aanvang van de behandeling.